+386 41 995 295

VPRAŠALNIK O ZAPOSLITVI

Ime in priimek *
Datum rojstva *
Naslov *
Pošta *
Poklic *
Izobrazba *
Tel. št. *
Email *
VOZNIŠKO DOVOLJENJE
    
IZPIT VILIČAR:
    
Druga znanja *
Govorite kateri tuj jezik? (1 je najmanj, 5 je zelo dobro)
NEMŠKI
          
ANGLEŠKI
          
Drugi jeziki: *
Ali ste že delali kdaj v tujini in kje ter koliko časa: *
Na kratko opišite vaše delovne *
ŽELJENA URNA POSTAVKA ALI NETO MESEČNA PLAČA *
OPOMBA: Ta vprašalnik je komaj vstop med čakajoče in ni nobeno zagotovilo da bo prošnja za delo pozitivno rešena. Prosimo Vas, da na list vpisujete le resnične in verodostojne podatke; prav tako pa bo prošnja zavrnjena, če bo vprašalnik nepopoln. Prosimo Vas , da ne kličete, saj Vas bomo v primeru potrebe po delavcih obvestili mi. Če prvič zavrnete oz. preložite odobreno delo, ste izločeni iz vrste čakajočih ljudi. V primeru kakršnihkoli nejasnosti v zvezi z izpolnjevanjem vprašalnika, se obrnite na kadrovsko službo.
* Obvezna polja